სად შეიძლება ნახო შენი დონის მონსტრები

სად შეიძლება ნახო შენი დონის მონსტრები

სად შეიძლება ნახო შენი დონის მონსტრები

world map
world map
world map
world map

პერსონაჟის დონე 1-10
Shadow of the Mother Tree, Talking Island Village, Hero's Valley, Garden of Shilen, Frozen Valley, Elven Forest, Western Mining Region, Elven Ruins


პერსონაჟის დონე 10-20
Abandoned Coal Mines, Western Mining Region, Elven Ruins, School of Dark Arts, Elven Forest, Elven Fortress, Elven Ruins, Cave of Trials, Swampland, Looting Area of Evil Spirits, Fellmere Harvest Grounds, Windmill Hill, Neutral Zone, Ruins of Despair, Abandoned Camp, Ruins of Agony, Spiders Nest, Ruins Bend, Langk Lizardman Dwelling, Mithril Mines


პერსონაჟის დონე 20-30
Elven Ruins, Swampland, Ruins of Despair, Abandoned Camp, Ruins of Agony, Langk Lizardman Dwelling, Execution Grounds, Dion Hills, Necropolis of Sacrifice, Maille Lizardman Barracks, Windawood Manor, Ol Mahum Checkpoint, Red Rock Ridge, Plains of Dion, Partisan Hideaway, Orc Barracks, Fellmere Lake, Wasteland, Beehive, Execution Grounds, Cruma Swamp, Windy Hill


პერსონაჟის დონე 30-40
Red Rock Ridge, Plains of Dion, Partisan Hideaway, Orc Barracks, Wasteland, Beehive, Execution Grounds, Cruma Swamp, Windy Hill, Red Rock Ridge, Ant Nest, Floran Agricultural Area, Gorgon's Flower Garden, Heretics Catacomb, Breka Orc Stronghold, Field of Silence, Dragon Valley, Pilgrims Necropolis, Field of Whispers, Plains of the Lizardmen, Cruma Swamp


პერსონაჟის დონე 40-50
Ant Nest, Breka Orc Stronghold, Field of Silence, Dragon Valley, Pilgrims Necropolis, Field of Whispers, Plains of the Lizardmen, Hunters Village, Hunters Valley, 1st Floor Cruma Tower, Sea of Spores, Tanor Canyon, Catacomb of the Branded, Ivory Tower, The Forest of Mirrors, Timak Orc Barracks, Worshipers Necropolis, Devil's Isle, Aden Territory, Cruma Marshland, 2nd Floor Cruma Tower, 3rd Floor Cruma Tower, The Enchanted Valley, Bandit Stronghold


პერსონაჟის დონე 50-60
Hunters Village, Sea of Spores, Tanor Canyon, Catacomb of the Branded, Ivory Tower, The Forest of Mirrors, Timak Orc Barracks, Alligator Island, Garden of Eva, Worshipers Necropolis, Devil's Isle, 2nd Floor Cruma Tower, 3rd Floor Cruma Tower, The Enchanted Valley, Bandit Stronghold, The Cemetary, Catacomb of the Apostate, Patriots Necropolis, Breka Outpost, Forsaken Plains, Devastated Castle, Giant's Cave


პერსონაჟის დონე 60-70
Garden of Eva, Devil's Isle, The Cemetary, Skyshadow Meadow, Catacomb of the Apostate, Patriots Necropolis, Forsaken Plains, Devastated Castle, Giant's Cave, Anghel Waterfall, Silent Valley, Ascetics Necropolis, Ancient Battleground, Catacomb of the Witch, The Forbidden Gateway, Lair of Antharas, Tower of Insolence, Devastated Castle, Martyr's Necropolis, Blazing Swamp


პერსონაჟის დონე 70-80
Silent Valley, Ancient Battleground, Catacomb of the Witch, The Forbidden Gateway, Lair of Antharas, Tower of Insolence, Martyr's Necropolis, Blazing Swamp, Saints Necropolis, Disciples Necropolis, Catacomb of the Forbidden Path, Catacomb of Dark Omens

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide