გამოკითხვა

გამოკითხვა

გამოკითხვა

მოთამაშეების აზრის კვლევა

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ კონცეფცია და დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება და მოლოდინი მომავალ სერვერთან დაკავშირებით

Chronicle 4 (C4)

ალბათ ყველას ძალიან კარგად გახსოვთ C4, ის ძველი კლიენტი და კონტენტი რამაც ამდენი სასიამოვნოდ გასახსენებელი მოგონება გვაჩუქა. ეს ქრონიკები დიდ წარდგენას არ საჭიროებს და ამიტომ ამ ვერსიაზე დიდხანს ყურადღებას აღარ გავამახვილებთ.

Remastered

რემასტერდ სერვერი წარმოადგენს განახლებული და გაუმჯობესებული კონტენტის რომელიც აღებულია High Five ქრონიკებიდან და შემდგომში დახვეწილია ინტერფეისის გაუმჯობესებით. ამ კლიენტის პროტოკოლი გვთავაზობს სტაბილური ბოტ პროგრამების მრავალფეროვნებასა და სერვერზე არსებული კონტენტის განვითარებისა და გუმჯობესების შესაძლებლობებს.

მოცემული კონცეფცია გთავაზობთ Interlude ქრონიკებამდე ჩამოწეულ კონტენტს რომელიც მაქსიმალურად ინარჩუნებს უკვე კარგად ნაცნობი C4-ისა და High Five ქრონიკების მექანიკების სინთეზს.

აღწერა

C4

RW

სუბ კლასით სრულფასოვნათ თამაშის შესაძლებლობა

სუბ კლასით სრულფასოვნათ თამაშის შესაძლებლობა

საჭურველი მხოლოდ S დონემდე

სტაბილური კლიენტი

ნაკლები Crit Error, დახვეწილი და მოსახერხებელი ინტერფეისი, გაუმჯობესებული წარმადობა, კონფიგურაციის შესაძლებლობა, Auto Farm

კლასებს შორის ბალანსი

ყველა კლასი თანაბრად საინტერესო და ძლიერია ოლიმპიადასა, ფარმსა და PvP-ში

განვითარების შესაძლებლობა

სთეიჯების ლოგიკის შემოტანა რომლის მიხედვითაც თამაშის კონტენტი მუდმივად გამდიდრდება და მრავალფეროვანი გახდება

დაბალანსებული ოლიმპიადა (Olympiad)

არენების მრავალფეროვნება და ტაქტიკური მოქმედებების შესაძლებლობა არენის ფორმისა და ფართობზე დაყრდნობით

კლანების სისტემა

კლანის დახვეწილი სისტემა, მეტი წევრის მიღების შესაძლებლობა

ბოტ პროგრამების მრავალფეროვნება

Territory War

Fortress Siege

Attribute Stone

აღწერა

Chronicle 4

Remastered

სუბ კლასით სრულფასოვნათ თამაშის შესაძლებლობა

სუბ კლასით სრულფასოვნათ თამაშის შესაძლებლობა

საჭურველი მხოლოდ S დონემდე

სტაბილური კლიენტი

ნაკლები Crit Error, დახვეწილი და მოსახერხებელი ინტერფეისი, გაუმჯობესებული წარმადობა, კონფიგურაციის შესაძლებლობა, Auto Farm

კლასებს შორის ბალანსი

ყველა კლასი თანაბრად საინტერესო და ძლიერია ოლიმპიადასა, ფარმსა და PvP-ში

განვითარების შესაძლებლობა

სთეიჯების ლოგიკის შემოტანა რომლის მიხედვითაც თამაშის კონტენტი მუდმივად გამდიდრდება და მრავალფეროვანი გახდება

დაბალანსებული ოლიმპიადა (Olympiad)

არენების მრავალფეროვნება და ტაქტიკური მოქმედებების შესაძლებლობა არენის ფორმისა და ფართობზე დაყრდნობით

კლანების სისტემა

კლანის დახვეწილი სისტემა, მეტი წევრის მიღების შესაძლებლობა

ბოტ პროგრამების მრავალფეროვნება

Territory War

Fortress Siege

Attribute Stone

აღწერა

C4

RW

სუბ კლასით სრულფასოვნათ თამაშის შესაძლებლობა

სუბ კლასით სრულფასოვნათ თამაშის შესაძლებლობა

საჭურველი მხოლოდ S დონემდე

სტაბილური კლიენტი

ნაკლები Crit Error, დახვეწილი და მოსახერხებელი ინტერფეისი, გაუმჯობესებული წარმადობა, კონფიგურაციის შესაძლებლობა, Auto Farm

კლასებს შორის ბალანსი

ყველა კლასი თანაბრად საინტერესო და ძლიერია ოლიმპიადასა, ფარმსა და PvP-ში

განვითარების შესაძლებლობა

სთეიჯების ლოგიკის შემოტანა რომლის მიხედვითაც თამაშის კონტენტი მუდმივად გამდიდრდება და მრავალფეროვანი გახდება

დაბალანსებული ოლიმპიადა (Olympiad)

არენების მრავალფეროვნება და ტაქტიკური მოქმედებების შესაძლებლობა არენის ფორმისა და ფართობზე დაყრდნობით

კლანების სისტემა

კლანის დახვეწილი სისტემა, მეტი წევრის მიღების შესაძლებლობა

ბოტ პროგრამების მრავალფეროვნება

Territory War

Fortress Siege

Attribute Stone

მადლობას გიხდით გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღებისთვისა და თქვენი ინტერესისთვის!

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide