დასაწყისი

სიახლეები

დონატორობა

თამაშის შესახებ

დამწყებთათვის

ბიბლიოთეკა

დიდების დარბაზი

დახმარება

LeGaTuS

LeGaTuS

სამართლიანი კლან ლიდერი რომელმაც სხვადასხვა სერვერებზე მოახერხა მიმოფანტული პატარა ფართების შეკრება და გაერთიანება

Clan:

Enemy Ally
Enemy

Enemy

Alliance:

Crysis

Biography

პირველი სერვერი სადაც აქტიური დაიწყო იყო ძველი პრედატორი, თამაშობდა ReBeLLioN-ში წლების მანძილზე, NighFatal-თან, MonsapA კლანში. ამავე სერვერზე შეიქმნა პირველად კლანი Enemy და კლანის გასაფართოებლად დაიწყო ექსპანსია სხვადასხვა პატარა ქართულ სერვერებზე, სადაც ახალი წევრებით აფართოებდა კლანსა და იხვეჭდა სახელს. პერიოდულად ბრუნდებოდა Predator-ზე, ReBeLLioN-ისთვის მასიურ ზამესებში დასახმარებლად. პრედატორის ბოლო High Five-სერვერზე დომინირებდა მისი კლანით და იცავდა Rune-ს ციხეს.

LeGaTuS

LeGaTuS

LeGaTuS

სამართლიანი კლან ლიდერი რომელმაც სხვადასხვა სერვერებზე მოახერხა მიმოფანტული პატარა ფართების შეკრება და გაერთიანება

Legends

ისტორია დამუშავების პროცესშია…

Provide us with the player's, job seekers. Let's leave the official script about their history. Write us everything you can reveal

Adding a legend

VOID vs Forsaken Clan

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide

Lineage ® is registered trademark of NCSOFT Corporation

© 2012 - 2023 PRED GAMES

Ltd. « Gaming Solutions» registered in Cypros, is non-official and non-commercial test server provider accross Worldwide